Westpay AB har i dag, i samband med bokslutsarbetet för verksamhetsåret 2021, konstaterat att det finns ett nedskrivningsbehov om 6,7 Mkr avseende bolagets lagervärde. Bolaget har därför beslutat att genomföra en justering med beloppet 6,7 Mkr per den 31 december 2021 och detta kommer att belasta resultatet för 2021. Nedskrivningen är av engångskaraktär och inte kassaflödespåverkande för bolaget.

Nedskrivningen avser betalterminaler som är av en utgående modell, primärt avsedd för användare på marknader utanför Europa. På grund av förskjutningar i kundefterfrågan, främst orsakade av pandemin, uppfyller dessa produkter inte längre de regulatoriska krav som ställs på denna typ av hårdvara. Som led i en naturlig generationsväxling i produktportföljen, har Westpay ersatt dessa med nyare och modernare betalterminaler.

Download Press Release

För ytterligare information, kontakta:

Sten Karlsson, CEO Westpay AB
Mobil: +46 70-555 6065
E-post: sten.karlsson@westpay.se

Lars Levin, CFO Westpay AB
Mobil: +46 70-896 64 04
E-post: lars.levin@westpay.se

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.
De kan nås på certifiedadviser@redeye.se eller +46 8 121 576 90.