About Ruta

This author has not yet filled in any details.
So far Ruta has created 44 blog entries.

New order bookings amounting to 8 MSEK

Westpay AB, a leading Fintech company, has received orders for instore payment infrastructure and services as part of ongoing cooperation with, Datorama and Trivec, two of its key customers. Increasing demand coupled with secured product availability of Westpay’s payment solutions drives additional orders from these customers. On the world market, there is a global

2022-06-22T09:27:39+02:00June 22nd, 2022|

Extra General Meeting 2022

För mer information och tillhörande dokument, vänligen se bilagda dokument. Download Kallelse Download Fullmaktsformulär Download Poströstningsformulär Download Revisorns yttrande enligt 15 kap. 8 Download Revisorns yttrande enligt 15 kap. 10 Download Fullständigt förslag till emission av konvertibler Download Konvertibelvillkor For additional information, please contact: Lars Levin, CFO Westpay AB Mobile: +46

2022-06-22T09:17:44+02:00June 20th, 2022|

Kallelse till extra bolagsstämma i Westpay AB

Westpay AB, org. nr 556321-8105, håller extra bolagsstämma fredagen den 8 juli 2022. Stämman sker utan fysiskt deltagande och aktieägarna utövar sin rösträtt genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 20 och 22 §§ lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Förutsättningar för deltagande Aktieägare som genom

2022-06-17T12:25:59+02:00June 17th, 2022|

Information om kallelse till extrastämma i Westpay AB

Styrelsen i Westpay AB (”Westpay” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 8 juli 2022. Den extra bolagsstämman föreslås besluta om en riktad emission av konvertibla skuldebrev om sammanlagt ca. 7,5 miljoner kronor (”Konvertibler 2022/2024”) att ersätta konvertibler 2021/2023 som gavs ut under hösten 2021, vilket i praktiken förlänger villkoren

2022-06-17T12:21:34+02:00June 17th, 2022|

Westpays CFO Lars Levin lämnar Westpay

Westpays CFO, Lars Levin, har meddelat att han önskar lämna bolaget för nytt uppdrag utanför bolaget. Lars Levin kommer att lämna sitt uppdrag i slutet på augusti, efter att Westpay har publicerat sin delårsrapport för andra kvartalet 2022. Bolaget har inlett processen med att utse en efterträdare. Lars Levin kom till Westpay i oktober

2022-06-10T12:50:59+02:00June 10th, 2022|

New order bookings amounting to 18 MSEK

Increasing demand coupled with secured product availability of Westpay’s payment solutions drives high order bookings from existing customers. Westpay, a leading Fintech company, has received several orders for instore payment infrastructure and services as part of ongoing cooperation with partners and customers.  On the world market, there is a global shortage of semi-conductors and

2022-05-11T13:13:08+02:00May 11th, 2022|

Annual General Meeting 2022

Ordinarie årsstämma 2022 hölls i Upplands Väsby, Sverige, den 5 maj 2022. För mer information och tillhörande dokument, vänligen se bilagda dokument. Download Stämmoprotokol For additional information, please contact: Lars Levin, CFO Westpay AB Mobile: +46 70-8966 404 Email: lars.levin@westpay.se

2022-05-05T15:49:05+02:00May 5th, 2022|

Kommuniké från årsstämma 2022 i Westpay AB

Westpay AB höll under torsdagen den 5 maj 2022 sin årsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på bolagets hemsida https://investor.westpay.se/agm. Fastställande av balans- och resultaträkning och resultatdisposition Resultaträkning och balansräkning fastställdes, fritt

2022-05-05T13:56:33+02:00May 5th, 2022|
Go to Top