På årsstämman den 5 maj föreslås att styrelsen förstärks med Annika Fagerlund.

Annika Fagerlund har lång och bred erfarenhet av att leda affärsverksamhet och IT funktioner inom bank och finans i Sverige och internationellt. Annika var som chef över Sveriges första nätmäklare, en av pionjärerna inom digitalisering. Erfarenheten sträcker sig från startupverksamhet till att leda och samverka stora och komplexa organisationer internationellt. Senaste åren har Annika varit verksam som rådgivare i strategi, affärs- och ledarskapsfrågor.

Aktieägarpresentation

Vi välkomnar våra aktieägare till ett digitalt möte den 28 april 2021, kl 15.00. Mötet kommer att innehålla en presentation från VD Sten Karlsson. Presentationen kommer att täcka det gångna året. Det kommer finnas tillfälle för aktieägare att ställa frågor till VD Sten Karlsson, Styrelseordförande Christina Detlefsen och CFO Lars Levin.

Poströstningsformulär

Årsstämman 5 maj kommer att genomföras genom förhandsröstning (poströstning). Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum; det blir alltså en stämma utan fysiskt deltagande. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida from 14 april, https://investor.westpay.se/agm. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Download Press Release

For additional information, please contact:

Sten Karlsson, CEO Westpay AB
Mobile: +46 70-555 6065
Email: sten.karlsson@westpay.se

Hans Edin, CCO Westpay AB
Mobile: +46 70-688 02 05
Email: hans.edin@westpay.se