För mer information och tillhörande dokument, vänligen se bilagda dokument.

Download Stämmoprotokoll
Download Kallelse
Download Fullmaktsformulär
Download Poströstningsformulär
Download Revisorns yttrande enligt 15 kap. 8
Download Revisorns yttrande enligt 15 kap. 10
Download Fullständigt förslag till emission av konvertibler
Download Konvertibelvillkor

For additional information, please contact:

Lars Levin, CFO Westpay AB
Mobile: +46 70-8966 404
Email: lars.levin@westpay.se